Press

Crossminton PGE Narodowym – ICO Polish Open 2016


Crossminton PGE Narodowym

On Saturday, April 9 at the National PGE together more than 150 athletes from several countries to take part in Crossminton ICO Polish Open 2016 (…)


Crossminton na PGE Narodowym

W sobotę, 9 kwietnia na PGE Narodowym spotkało się ponad 150 zawodników z kilkunastu krajów, żeby wziąć udział w międzynarodowym turnieju Crossmintona ICO Polish Open 2016. (…)


 

More at -> Informator Stolicy


More from Press